De Koning(in)

Het archetype van de Koning(in) wordt vertegenwoordigd door het energiecentrum van het hart. Het hart komt in de buurt van wat een bewust ego wordt genoemd, bewustzijn dat gewaarzijn heeft op al haar subpersoonlijkheden, maar zich er niet mee identificeert. Carl Jung’s visie op archetypen is dat geen van de archetypen, ook de Koning(in) niet, het Zelf is. Het Zelf is de essentie van de ziel, dat in al haar delen tot leven komt en zichzelf wil verwezenlijken. Identificeer je dus niet met de Koning(in), maar breng het archetype in jezelf tot leven, door je hart te wekken en leiderschap over alle delen van jezelf en jouw leven te nemen.

Ultieme compassie

Een agent achtervolgt een overvaller en wordt daarbij neergeschoten, waardoor hij een oog moet missen en blijvend invalide wordt. In deze korte docu zie je hoe de meest intense haat kan transformeren in hechte vriendschap. 

Wat zal er op jouw grafsteen komen te staan?

Larry Smith legt je haarfijn en provocerend uit waarom je nooit groots zult leven en zult blijven steken in middelmatigheid...

 

tenzij...

 

Koningschap gaat over het overwinnen van je grootste angsten en gaan staan voor wie je werkelijk bent en wat je te bieden hebt, gedreven door passie. 

Ik zie jou

Koningschap gaat onder meer over het zien van de grootsheid van de ander. In verschillende cullturen zijn daar woorden voor, zoals Namasté (India, vanuit mijn Licht groet ik het jouwe) en In Lak'ech (Maya, ik ben een andere jij). In delen van Afrika zegt met Sawubona. In de film Avatar is dit begrip gebruikt en vertaald als: ik zie jou (vanuit mijn hart). Orlando Bishop legt de preciese betekenis van deze bijzondere begroeting uit.

Ultiem koningschap - Narayanan Krishnan

Een échte leider stel zich dienstbaar op naar anderen. Narayanan Krishnan heeft zijn goedbetaalde baan opgegeven om zich over de allerarmsten te ontfermen. Tegen de regels van zijn geloof in, voedt, knuffelt en wast hij hen. Hij geeft ze - in zijn eigen woorden - niet alleen voeding voor hun lichaam, maar vooral de hoogst noodzakelijke voeding: liefde, die voeding van het hart, zodat ook deze meest kansloze wezens zich mens mogen voelen. Ultiem koningschap!

De ware betekenis van broederschap...

Koningschap gaat onder meer over het zien van de schoonheid van anderen, en je daarvoor inzetten. Conner's broertje Cayden is gehandicapt en zou volgens artsen in een instelling opgenomen worden. In plaats daarvan zorgt de familie voor hem en toont Conner een enorme groot hart door Cayden mee te nemen op zijn sportwedstrijden. Hij finished weliswaar vaak als laatste, maar wint zonder meer de belangrijkste uitdaging van dit leven: broederschap - de taal van het archetype van de Koning(in).

The Butterfly Circus part I

Circusdirecteur Mr. Mendez vertegenwoordigt in deze film het archetype van de Koning als geen ander: niet de tekortkomingen van anderen zien, maar hun kwaliteiten. Ook Will laat Koningschap zien: gaan staan voor wie je werkelijk bent, in al je glorie en grootsheid.

 

De makers van deze prachtige film waren meteen enthousiast en stelden fotomateriaal van de schitterende film The Butterfly Circus beschikbaar voor het boek Leef groots.NU. Een film die laat zien waar groots leven écht om draait.

 

Will: ‘Maar zij zijn anders dan ik.’

Mr. Mendez: ‘Inderdaad, jij bent enorm in het voordeel. Hoe groter de tegenslag, hoe glorieuzer de overwinning.’

The Butterfly Circus part II

Mr. Mendez (over zijn artiesten): ‘Zij zijn fabelachtig. Maar jij? Jij bent vanaf je geboorte vervloekt. Een man, als je dat zo kan noemen, waar zelfs God zijn rug naartoe heeft gekeerd.’

Will: ‘Stop daarmee. Waarom zeg je zoiets?’

Mr. Mendez: ‘Omdat dit is wat jij gelooft. Maar als je ook maar één moment de schoonheid zou kunnen zien die uit de as kan oprijzen.’