De Filosoof

Ons intellect kan een prachtige diamant zijn, spiegelend gepolijst en hard en scherp, gemaakt om door iedere vorm van onwetendheid heen te klieven. Vaak echter is het intellect als de blinde, de determinist die de zaken tot in het oneindige ontrafeld heeft en daarmee denkt de waarheid te hebben ontdekt. De geschiedenis leert ons dat ieder bestaand wereldbeeld op een zeker moment wankelt en plaats maakt voor een vorm die méér waarheid is dan dat wat we daarvoor voor waar aannamen. Het is pas een paar honderd jaar geleden dat we aannamen dat de aarde plat was en dat we als we te ver door zouden varen met onze schepen, van de rand zouden vallen. Nog korter geleden is het dat het Newtoniaans mechanistische en materialistische wereldbeeld wankelde door de inzichten dat alles wat wij als materie beschouwen, in feite uit energie opgebouwd is.

Hoe vrij ben jij eigenlijk?

Raoul Martinez stelt een aantal belangrijke vragen die snel duidelijk maken dat waar je geboren bent, voor ee belangrijk deel uitmaken hoe je denkt. Onze begrenzing leren kennen maakt dat we ons kunnen focussen op wat werkelijk belangrijk is. Wat dat is... bekijk hieronder zijn lezing

9-jarige filosoof behandelt de Grote Levensvragen!

Geweldig om te zien en te horen hoe onbevangen dit joch de grote levensvragen behandelt zonder in geloof te vervallen, en zijn eigen gedachtengang ter discussie kan stellen. 

 

Durf jij de Grote Levensvragen te stellen?

Eckhart Tolle in gesprek met Neale Donald Walsh

Een warm, openhartig en diep gesprek tussen twee spirituele grootheden, Eckhart Tolle en Neale Donald Walsh. Beiden laten zich echt op hun menselijkst zien en dat is wat dit gesprek zo mooi maakt en waardoor de teachings die beiden te brengen hebben, veel dieper binnenkomen. 

Vrije wil

Eén van de favoriete onderwerpen in de filosofie is natuurlijk de vrije wil: hebben we die of niet? Quantum fysica en in het bijzonder spreker Michio Kaku werpt een nieuw interessant licht op het onderwerp...

Antonio Damasio: The quest to understand consciousness .

De Filosoof heeft één belangrijk instrument ter beschikking: de mind. Wetenschapper Antoinio Damasio legt helder uit hoe de mind werkt.

Flight: leven in leugen of met de waarheid?

Centraal in de filosofie staat het thema 'waarheid'. Vele filosofen hebben hun tanden stukgebeten op wat waarheid nu eigenlijk is. In deze aangrijpende film laat Denzel Washington zien hoe het is als je niet naar de waarheid leeft. Hij is alcoholist en heeft als piloot een grote vliegtuigramp weten te voorkomen (of veroorzaakt?). Leven naar de waarheid heeft behoorlijke consequenties voor hem... Wanneer durf je voor jezelf toe te geven dat je ergens verslaafd aan bent, en de consequenties daarvan onder ogen te zien? Diepe thematiek die verder gaat dan alleen een filosofisch experiment: dit is centrale leventhematiek: durf ik naar jouw waarheid te leven?

David Foster Wallace - This is Water

Een zeer interessante lezing! David schetst mooi in welke routinematige wereld pas afgestudeerden terecht zullen komen. Hij laat zien in welke automatische gedachtenpatronen je terecht komt als je niet alert, aandachtig en bewust bent en van uit keuzes uit maakt. Als je niet bewust kiest hoe je wilt denken kom je in de voorkeursgroef terecht... de ratrace waar de wereld zoals je die aanschouwt in gevangen zit. Het draait om je eigen perceptie: hoe wil je de wereld zien?

David Foster Wallace - This is Water part II

In het tweede deel gaat David verder op het onbewust deel van je gedachten. Welke god aanbid je? Je aanbidt altijd iets, meestal onbewust. Als je je lichaam aanbidt, zul je duizenden keren gestorven zijn voor je daadwerkelijk doodgaat. Als je geld aanbidt, zul je nooit genoeg hebben. Als je je werk aanbidt, heeft de week nooit voldoende uren. Als je je intellect aanbidt, zul je altijd bang zijn om ontmaskert te worden. Het verraderlijke is volgens David, dat deze vormen van verafgoding onbewust bezit van je leven nemen. Waar het leven uiteindelijk om draait, is de liefde voor anderen (stelt hij op een uiterst scherpe, niet-zoetsappige manier).

Cloud Atlas

Prachtige film van de makers van de Matrix.

 

Sonmi-451: 'Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others, past and present... and by each crime and every kindness, we birth our future.'

Total Recall

Doug Quaid: 'If I'm not me, then who the hell am I?'

 

Total Recall (2012) is een aardige film, die zich ergens in de toekomst afspeelt in een futuristische omgeving. Er zitten echter twee scenes in die je even goed na kunnen laten denken over de ware aard van je denkgeest, je gedachten, herinneringen en wat nu echt is. Voer voor de Filosoof in ons, dus! De twee scenes hebben we eruit geknipt en hiernaast geplaatst.

 

Matthias: 'Mr. Hauser, What is it you want?'
Doug Quaid: 'I want to help you.'
Matthias: 'That is not the only reason you are here.'
Doug Quaid: 'I want to remember.'
Matthias: 'Why?'
Doug Quaid: 'So I can be myself, be who I was.'
Matthias: 'It it each man's quest to find out who he truly is but the answer to that lies in the present, not in the past. As it is for all of us.'
Doug Quaid: 'But the past tells us who we've become.'
Matthias: 'The past is a construct of the mind. It blinds us. It fools us into believing it. But the heart wants to live in the present. Look there. You'll find your answer.'

De grot van Plato

Deze animatie is misschien niet helemaal meer van deze tijd, maar de allegorie van Plato's grot is nog net zo actueel als een paar duizend jaar geleden. In de schimmen op de rotsmuur van de grot herkennen we de gehypnotiseerde mens, die in trance naar zijn televisie of computer staart. Wat is de ware aard van de realiteit?